Jag heter Karin Bergström och har 40 års erfarenhet som sjukgymnast.

1981 tog jag min sjukgymnastexamen i Tyskland.

Därefter många års vidareutbildningar i Danmark, Norge, Österrike, Tyskland och Sverige:

 1. Högre examen i OMI i Oslo =Ortopedisk Medicin www.ominorden.com = 5 år.                    Jag var kursetta.
 2. Mc.Kenzie-examen = Mekanisk diagnostik och terapi www.mckenzie.se = 3 år.
 3. Lymfdrainage-examen i Damp i Tyskland www.svenskaodemforbundet.se = 4 veckor.      Jag var kursetta.
 4. Examen i Kraniosacral terapi= kraniel osteopati.
 5. OMT steg 1= Ortopedisk Manuell Terapi www.omtsweden.se = 4 veckor.
 6. BK steg 2 = Basal Kroppskännedom www.ibk.nu = 2 veckor.
 7. Kvalitetsdiplomering på min verksamhet = 1 dag.
 8. Crafta = Cranio Facial Therapi Academy www.crafta.org i Österrike för professorn och sjukgymnasten Harry J.M. von Piekartz = 1 vecka. 
 9. Mc. Kenzies E-kurs = Extremitetskurs har jag gått 4 ggr för olika lärare. = 8 dagar.
 10. Symposium i  Ortopedisk Medicin = 2 dagar.
 11. Seminarium i Ortopedisk Medicin + Mc kenzie = 2 dagar.
 12. Anatomi och dissektionskurs  i Köpenhamn för professor Bojsen- Möller =3 dagar.
 13. Funktionell Anatomi o Biomekanik i Köpenhamn för professor Bojsen-Möller= 2 dagar.
 14. The Lumbar Spine and Pelvis av Mark Laslett, email: mark.laslett@xtra.co.nz = 4 dagar.
 15. Sjukgymnastik vid yrsel och balansrubbning www.teamvertigo.se = 3 dagar.
 16. Fysioterapi vid tinnitus www.heka.nu = 2 dagar.
 17. Sjukgymnastik och egenträning vid nackutlöst yrseln = 2 dagar.
 18. ANATOMY TRAINS. The Female Pelvis in the Cycles of Life  
 19. Av Thomas  Myers  i Bergen i Norge www.anatomytrains.com = 3 dagar.
 20. Anatomy Trains in motion i Shlm = 3 dagar.
 21. Myo Faschial Release, en bindvävsbehandling www.kirstentoersleff.dk = 2 dagar.
 22. Manual Therapy for the Faschia, en bindvävsbehand. www.proactivehealth.ca = 2 dagar.
 23. Breathing Evaluation and Management www.proactivehealth.ca = 2 dagar.
 24. Manipulative Techniques for the Cranium and Face enligt professor A. Gehin = 2 veckor.
 25. Sjukgymnastisk undersökning o behandling av röstapparaten. Foniatriska mottagningen = 1 dag.
 26. Röst o talvård enligt logopeden/talpedagogen Ebba Nilsdotters metod = 1 dag.
 27. Altered Haemodynamics  www.haemodynamics.com = 2 dagar.
 28. Nervmobilisering  www.superkurser.se = 4 dagar.
 29. Strategi för identifiering av patologi www.superkurser.se har jag gått 2 gånger= 3 dagar.
 30. Smärtkurs av smärtläkaren lidbeck.jan@placebo.m.se = 2 dagar.
 31. Smärta och avspänning av smärtprofessorn Thomas Lundeberg = 1 dag.
 32. Smärttemadag av doktorand på kronisk smärta = 1 dag.
 33. Kronisk smärta av överläkaren för Linköpings smärtklinik = 1 dag.
 34. Smärtbehandling tens/tems, alla lärare var läkare, på Sesam Medical AB = 2 dagar.
 35. Apparatbehandling vid smärta av smärtprofessorn Thomas Lundeberg = 1 dag.
 36. Tio stegs behandling enligt Dr. John Upledger = 1 vecka.
 37. Psykiatrisk och psykosomatisk sjukgymnastik, grundkurs = Psykomotorisk Kroppsterapi www.psykodynamiskkroppsterapi.se = 4 dagar.
 38. Hjärnkoll, om minnesprocesser, kognitiva funktioner= 1 dag.
 39. Integral psykoanalys www.analytisktrilogi.se = 3 dagar.
 40. Autogen träning av Uneståhl = 2 dagar.
 41. Existentiell hälsa enligt WHO www.Sensus.se =2 dagar.
 42. Medicinsk träningsterapi = MTT www.holteninstitute.com = 4 dagar.
 43. Kognitiv Rehabiliterings Terapi= KRT www.holteninstitute.com = 2 dagar.
 44. Whiplashrelaterade besvär,rehabilitering,kirurgi,forskning www.triggerpunkt.se = 1 dag.
 45. Undervisningsmetodik  för sjukgymnaster av lektor i metodik från Uppsala universitet
  = 2 dagar.
 46. Idrottsskador hos barn och ungdom. Institutet för medicinsk vidareutbildning =2 dagar.
 47. Grundläggande biomekanik= 2 dagar.
 48. Styrketräning för rehab. och motion för 2 idrottsläkare. Sport och Testkliniken= 2 dagar.
 49. Social Engagement System enligt professor S.W. Porges = 1 vecka.
 50. Symposium om lymfödem = 3 dagar.
 51. Seminarium  om lymfödem = 2 dagar.
 52. Workshop lymfologi www.medi.se = 1 dag.
 53. Lymfdrainage vid svullna knän = 1 dag.
 54. Patellofemoralt smärtproblem = 1 dag.
 55. Observativ rörelseanalys  auskultation www.fysioterapeuterna.se  = 1 dag. 
 56. Bäckenbotten, byggnad, funktion och träning= 1 dag.
 57. Fotens påverkan på övriga kroppen = 1 dag.
 58. Mb. Bechterew, pelvospondylit av reumatikerläkare = 1 dag.
 59. El-terapi av prof. Roland Stutz. www.iaat.eu = 1 dag.
 60. Hormoner och kvinnors hälsa = www.vitallyft.se = 4 dagar.
 61. Akupunkturens grunder www.prohalsa.se  = 1 dag. 
 62. Yoga enligt Iyengar  www.mindfulnesskallan.se = 5 år
 63. Mindfulness www.mindfulnesskallan.se = 6 dagar.
 64. Qigong och Mindfulness  www.yoga-centrum.se = 6 dagar.
 65. Mindfulness www.smart-breathe.se = 2 dagar.
 66. Nutrition www.vitallyft.se = 2 dagar.
 67. Rytmisk rörelseträning= www.originvibration.com = 2 veckor
 68. Landstingets kurser om kost, levnadsvanor och motion = 2 dagar.
 69. Fördjupningsutbildning om sjukdomsförebyggande metoder www.sos.se= 1 dag.
 70. Socialmedicinsk utbildning på Socialstyrelsen www.sos.se =2 veckor.

Arbetsplatser: Lundsbrunns kurort. Där var jag även lärare i anatomi på massagekurser. Skara vårdcentral, Skara Företagshälsovård och Skaraborgs sjukhus. Där fick jag  arbetat med bettfysiolog. Vi fick ett utmärkt resultat. Sedan 2009 driver jag Skara Sjukgymnastik AB.

-Jag har hållit åtskilliga föredrag för grupper, kollegor på mina olika arbetsplatser.