Gamla nackskador  behandlade enligt Ortopedisk  Medicin + Mc.Kenziesystemet.

OMT-behandlingTid: Sept. 2005 – febr. 2008. Nästan alla har haft sin nackskada i minst några år. De flesta pat. har blivit nackskadade genom trafiken, men även allt annat våld mot nacken är med. Patienterna har svarat på Neck Disability Index = N.D.I. i början och i slutet. Dessa svar poäng sätts. Sedan används följande formel:

Poängsumman första gången – poängsumman sista gången
Poängsumman första gången i %

12 patienter fick uteslutas pga. ryggmärgspåverkan, hjärnskakning, subakut, avbrutit behandlingen, facettledsartrit, aktivt diskbråck + står inför försäkringsutredning + spondartrit.

Kvar var 38 patienter som är med i min lilla studie.

Svaret i N.D.I. visar:

Helt bra = 9 st.         Detta är 23 % av patienterna.

Bättre = 27 st.          Detta är 71 % av patienterna.

Ej bättre = 2 st.        Detta är   5 % av patienterna.

Enligt ovan nämnda formel har patienterna blivit  54 % bättre i genomsnitt. Ingen har blivit sämre.

Målet med denna undersökning är att visa vilken betydelse Ortopedisk medicin +Mc. Kenziesystemet har för gamla nackskador.

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Kommentarer på studien:

Grattis till mycket snygga resultat. Håller ju förstås inte vetenskapligt då ingen kontrollgrupp finns men då det är långvariga smärttillstånd  är resultaten i alla fall imponerande!

Lars  Degerfelt , seniorlärare i svenska Mc. Kenzieföreningen.

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Hi Karin

Great to hear from you and Congratulations on the results form your excellent study. I’m delighted you remain inspired with MDT* and are putting your expertise into such valuable research.

Take care

Grant Wattie , huvudlärare i New Zeeländska Mc. Kenzieföreningen.

* MDT = Mechanical Diagnosis and Therapy = Mc. Kenziemetoden.

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Det var riktigt fina resultat du hade  på din studie. Nackskadade tillhör ju inte det mest lättbehandlade klientelet. Försök nå beslutsfattare på landstinget med rapporten.

Niclas Hjelm OMT-specialist, osteopat.

Lärare i klinisk nevrologi på Stockholm Osteopatic Medecine.

————————————————————————————————————————————————————————