1/3 av alla diagnostiserade astmapatienter lär bara ha stressandning.

Jag  har en Capnotrainer =Det är en capnograf som har datoriserad mätning av koldioxidhalten i utandningsluften= artärblodet. Detta görs även på intensivvårdsavdelningar. Ny forskning visar att fel koldioxidhalt i utandningsluften kan vara orsaken till att värk i nacken och ryggen, yrsel, mm. ej försvinner vid  traditionell sjukgymnastbehandling. Se mer på

http://medvetenandning.se/

www.betterphysiology.com

Stressandning